Kozmické ptačí louky a stádo divokých koní

Kozmické ptačí louky jsou územím ucelenějších nivních psárkových a ostřicových luk v povodí řeky Opavy v nadmořské výšce 219 až 220 m, mezi městy Opavou a Ostravou. Kozmické ptačí louky je projekt, kterým byla příroda obohacena o nová území, respektive kdy byly přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené plochy.

Lokalita umožňuje pozorování ptáků během celého hnízdního období a také v průběhu jarních a podzimních tahů z ptačí pozorovatelny.

Exmoorští koně pečlivě vypásají traviny a napomáhají tak údržbě lokality a rozvoji pestré nektarodárné flóry a tím i fauny. Hmyz je podpořen nejen tímto faktem, ale i přítomnosti veterinárně neošetřeného koňského trusu. Drobná kopýtka těchto koní rozrušují travní drn a napomohou nástupu konkurenčně slabších a mnohdy vzácných až ohrožených druhů rostlin. Například orchidejí. Tyto volné plošky ke svému hnízdění využívá i řada ptáků, především čejky chocholaté, vodouši rudonozí a další bahňáci.

Otevírací doba:

  • venkovní expozice

Dojezdová vzdálenost autem:

  • 12 min

Zdroj:

Created in ARSYline.cz

Upozornění
Zavřít