2007

Celý rozsáhlý areál kupují manželé z daného regionu a začínají s rekonstrukcí mlýna a úpravami okolních dlouhodobě zanedbávaných pozemků.

Stručný popis záměru

Manželé Koudelovi zakoupili předmětné pozemky (  dle  LV č. 567/ k.ú. Mokré Lazce a a dle LV č. 311/k.ú. Lhota u Opavy )

 se záměrem vybudovat zde areál občanské vybavenosti (hotel, turistická ubytovna,konírna),  sportu a rekreace. Při našich záměrech  hodláme jednoznačně respektovat regionální biokoridor ÚSES podél řeky Opavy,  lesy, remízky, mokřady i vodní toky s doprovodnou zelení, trvalé travnaté  povrchy stejně jako prvky ekologické stability. 

Celé území oplývá množstvím přírodních skvostů. Citlivými úpravami,  vybudováním volnočasových aktivit (minizoo, půjčovna lodí  pro možnost sjíždění části řeky Opavy, půjčovna kol pro možnost poznávání  okolí, vybudování konírny pro možnost rekreační jízdy na koni, obnovení slepého  ramene řeky – vybudování rybníka pro možnost rekreačního rybolovu atpod. )  bychom rádi tento kus území zpřístupnili  široké veřejnosti, rodinám s dětmi, stejně jako podnikatelským subjektům pro  semináře, školení, či teambuildingové akce.   Zpřístupněná unikátní technologie bývalého mlýna a malé vodní elektrárny  opravená do podoby jakéhosi „technického muzea“ jistě zaujme a přitáhne  žáky, studenty, ale i ostatní veřejnost. 

Jsme přesvědčeni o tom, že pobyt v nově vytvořeném areálu ještě více  pozvedne prestiž a přitažlivost našeho regionu a stane se výletním místem a  zajímavou turistickou lokalitou pro české, ale i zahraniční subjekty.

Rádi bychom také navázali na zaniklou tradici tohoto území spojenou s  aktivitami provozovanými zde v minulosti místními spolky obcí Lhota, Mokré  Lazce i Háj ve Slezsku. Území se opět může stát místem setkávání místních  obyvatel.  

Celé území bylo do konce roku  2007 ve vlastnictví fyzických osob, které, vzhledem k věku, neměly  možnost provádět nutné udržovací práci v potřebném rozsahu. Část bývalého mlýna  je dokonce po požáru v roce 1986 nepřístupná. V současné době provádíme nutná  odstranění havarijních stavů, především v okolí řeky Opavy. V únoru 2008 jsme požádali o změnu územního plánu obce. Dnes  je území  vedeno jako území  podnikatelských aktivit s majoritou podnikání rušivého charakteru, dále zóna  krajinné zeleně, zóna zemědělsky obhospodařované půdy.

Created in ARSYline.cz

Upozornění
Zavřít