1913

Jan Havlíček nahrazuje mlýnské kolo turbínou a zřizuje elektrické osvětlení ve mlýně, v pěti chalupách, ve škole, v hospodě a na nádraží. O Janu Havlíčkovi Rod Havlíčků pocházel...

O Janu Havlíčkovi

Rod Havlíčků pocházel ze zahradnické usedlosti č.p. 47 ve Starých  Mokrých Lazcích. Tam se také narodil 15.1.1846 Jan Havlíček v rodině Bartoloměje  Havlíčka (*1807) a jeho manželky Kateřiny (* 1810), dcery Karla Jaroschka,  zahradníka taktéž ve Starých Mokrých Lazcích, kteří byli sezdáni 10.8.1830.

Jan Havlíček starší se poměrně brzy – 9.6.1868 - oženil s Magdalenou  (*22.7.1848), dcerou Johana Komara, sedláka ve Starých Mokrých Lazcích č.p. 41,  a jeho ženy Kateřiny, roz. Bluchové ze Štítiny.

Dne 27.10.1870 se novomanželům narodil prvorozený syn Jan a potom dětí  přibývalo. Havlíčkovi se pro zlepšení životní úrovně rozhodli v r. 1890  pronajmout si mlýn ve Lhotě u Opavy od stavitele Franze Jurečky a jeho ženy  Marie z Ostravy-Třebovic, kteří se právě stali novými vlastníky mlýna i se  selskou usedlostí č.p. 1. A 29.7.1893 Havlíčkovi mlýn po dobrých zkušenostech  odkoupili.

Jejich syn, již zmíněný Jan Havlíček, se sice vyučil mlynářskému  řemeslu, ale potom působil jako hostinský v blízkém Martinové, kde se 12.2.1895  oženil a založil rodinu s Marií (*3.9.1874), dcerou hutníka Josefa Husara z  Moravské Ostravy a jeho manželky Rozálie, roz. Slavíkové. Na svět spolu  přivedli v Martinově dceru Boženu (*16.12.1896) a syna Jana (*12.7.1903). Další  dvě děti, Ludvík (*16.8.1905) a Ladislav (*14.12.1906), se jim narodily již ve  mlýně v Lhotě u Opavy, který na základě odstupní smlouvy č. 3986 z 24.7.1905  získali i se selskou usedlostí č.p. 1 od rodičů.

Starý doškový mlýn následujícího roku zbourali a postavili nový zděný  mlýn. V r. 1911 mlýn zdvihli o patro a přistavěli obytnou budovu, v r. 1913  místo vodního kola postavili turbínu a zřídili elektrické osvětlení nejen pro  mlýn, ale také pro lhoteckou školu, hostinec, nádraží a dalších pět chalup. Na  základě žádosti Jana Havlíčka z 27.2.1914 byla jeho mlynářská živnost zapsána do  obchodního rejstříku jako firma jednotlivce pod názvem J. Havlíček, umělý  válcový mlýn, Lhota.

Jan Havlíček byl uznávaným podnikatelem, působil až do r. 1927 jako  starosta Lhoty, v této funkci se zasloužil o zřízení místní  školy a v r. 1921 také železniční zastávky.

Created in ARSYline.cz

Upozornění
Zavřít