1890

Mlýn si pronajímá Jan a Magdalena Havlíčkovi. O čtyři roky později jej odkupují. O vodníku Slámovi Starý mlynář Havlíček vyprávěl...

O vodníku Slámovi

Starý mlynář Havlíček vyprávěl svým vnučkám pohádku o vodníku Slámovi,  žijícím na Lhotském splavu.

„Jednoho léta bylo veliké sucho. Nepršelo, úroda byla bídná, lidé  sklidili jen málo obilí a mlýn neměl co mlít. Mlynář měl velkou rodinu, kterou  potřeboval uživit, zaměstnancům na výplaty chybělo, provoz mlýna nemohl platit,  dluhy mu rostly, byl zoufalý. Šel tedy jednoho dne ke splavu a chtěl svůj život  skokem do vody ukončit. Když k vodě došel, objevil se vodník Sláma. Ptá se : „  Co se děje mlynáři, že jsi tak smutný ?" a mlynář mu pověděl o svých  problémech, o chuti skoncovat se životem. Vodník mlynáře vyslechl, přemýšlel,  pak skočil pod splav a za okamžik vyplaval s ošatkou plnou zlaťáků. „ Tady máš  mlynáři půjčku „ pravil „až zase začneš ve mlýně mlít, vyděláš, peníze mi  vrátíš." Sláma zmizel pod hladinou a mlynář ještě dlouho seděl na břehu  řeky, němý údivem.

S půjčkou ve špatných dobách dobře hospodařil. Příští úroda se  vydařila, mlýn vydělal a mlynář se jednoho večera vydal vrátit Slámovi půjčené  peníze. Stál u splavu a volal: „ Slámo, Slámo ....Slámo, Slámo..." . Z  řeky vykoukl cizí, neznámý vodník a křikl na mlynáře : „ Co tady řveš člověče  ?" „Hledám vodníka Slámu, přišel jsem mu vrátit půjčku. „ „Sláma tady už  není. *Pleskavec ho zabil „ řekl zelený mužík a zmizel pod splavem.  Mlynář dlouho hleděl do hučící vody. Tiše  děkoval Slámovi za to, že mu zachránil život. Peníze si odnesl domů a schoval  je na horší časy.

Přejeme Vám všem, abyste při problémech, které všední život přináší  vždy našli svého Slámu. A kdybyste jej nenašli, přijďte si postěžovat tomu,  který dneska sedí nad mlýnskou strouhou.

Created in ARSYline.cz

Upozornění
Zavřít